לפני 79 שנה, בחורף תש"ד, הוקמה בפתח תקווה הישיבה לצעירים 'אור ישראל' הנושאת את שמו של אבי תנועת המוסר, רבי ישראל מסלנט.

הייתה זו ישיבת המשך לת"ת שארית ישראל בעיר, אך גם המשך לישיבת אור ישראל שהקים הגאון רבי יעקב ניימן זצ"ל – עוד בהיותו בגולת ליטא.

את הישיבה בפתח תקווה הקים הרב ניימן, שהישיבה שוכנת כיום ברחוב הנושא את שמו, יחד עם הרב שלמה קרובקה. ורק לאחר גלגולים בבתי כנסת ומבני ארעי שונים, הגיעה הישיבה לשטח הנוכחי.

"בניי היקרים", במילים אלה היו נפתחות כל שיחות המוסר שמסר הגר"י ניימן בישיבה, שלימים כונסו בספר 'דרכי מוסר'.

ואכן, דרך זו של משמעת עצמית גבוהה, אווירה ישיבתית נעלה בלב פתח תקווה, לצד יחס אישי אוהב, ויד מקרבת – הצמיחה דורות של בוגרים המפארים את כותל המזרח של עולם הישיבות, הדיינות וההלכה בישראל.

אך לאחרונה התקיים כינוס בוגרים בו התאספו קרוב ל- 2000 בוגרים שעולמם הרוחני החל את יסודותיו בישיבה לצעירים 'אור ישראל'.

מבנה הישיבה נמצא כיום בבניין צר מהכיל את 196 התלמידים כ"י המאכלסים את בית המדרש בצפיפות מרובה.

גם בניין הפנימייה עמוס וגדוש, והמקום צר מהכיל את התלמידים הצובאים על דלתות הישיבה מדי שנה, וחפצים להתבשם מאור תורתה.

כתוצאה מכך, נבנים בכל עת תוספות בנייה, חלקן בלתי מכובדות דיין, אך ההכרח לא יגונה.
ללא ספק, מבני הישיבה, בהם מתגוררים בני התורה, דור העתיד של גדולי הדור, זקוקים באופן בהול לשיפוץ ושדרוג.

זרקור תורני בלב פתח תקוה שרשרת הדורות שצמחה בישיבה השוכנת במרכזה של העיר שכונתה בימי הבראשית שלה: 'אם המושבות' – העיר פתח תקווה, שמעולם לא הייתה עיר חרדית, למרות שמייסדיה היו יהודים חרדים לדבר השם – הוכיחה שההימצאות בתוך אי של קדושה, מנתקת את הבחורים למשך שלש שנות תלמודם, מכל הווי החולין הרוחש בחוץ.

התנתקות ברוכה, המאפשרת להם להתמקד בשנות בחרותם אך ורק בבניין עולמם הרוחני על יסודות של תורה ומוסר.

לצד זאת, במהלך השנים ניכרת השפעתה הברוכה של הישיבה הקדושה על מרכז העיר פתח תקווה, שמושכת אליה יותר ויותר משפחות חרדיות המבקשות להתגורר דווקא סמוך ונראה למגדלור התורני בלב העיר.

והיה לשם עולם.

עולמות של תורה אינם נבנים ביום אחד, אבל תמיד עומד מאחוריהם לב גדול, חזון ענק ואיש רוח שיודע לראות הרבה מעֵ בר להווה.

ולעיתים, נדרשת החלטה אחת, שמובילה את השינוי, החלטה אמיצה, בעלות כספית גבוהה, אך כזו שתוביל שינוי מהותי, מהיסוד.

הישיבה לצעירים 'אור ישראל' שנמצאת בפתח שנת ה-80 ליסודה, תוכל להגיע ליום חגה, כשבניין ענק ומפואר מאכלס את התלמידים, בתי המדרש והפנימייה. לא עוד תוספות בנייה בסגנון טלאי-על-טלאי, כי אם תכנית בנייה מסודרת ומגובשת, שתאפשר בנייה מחודשת והקמה של קומפלקס הישיבה במבנה ראוי לשמו, בפאר והדר, להגדיל תורה ולהאדירה.