שמריהו רוצה לחלק את היין. לא כדאי שנועה או ללי ישבו ליד מוטי. שירה רוצה להאכיל את יוסי. דודי רוצה לשבת ליד אמא.
רחלי לא רוצה ליד דודי. נועה רוצה ליד שמריהו. ללי רוצה ליד שירה. אבא יושב בראש השולחן. אמא ליד אבא.

👌🙏👋👍
כל הכבוד
הצלחת לסדר את שולחן השבת
רק רגע..
מה קורה כאן..